ردیف           جهت دانلود روی عنوان مقاله کلیک نمایید
۱ انگیزه هواداران تیم ملی فوتبال
۲ شاخص های مهارتی در استعداد یابی دانش آموزان
۳ مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی
۴ تأثیر امکانات و تسهیلات بر جذب تماشاگران
۵ رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی
۶ رابطه برند برتر با فروش محصولات ورزشی
۷ ارتباط عدالت سازمانی و رابطه اجتماعی
۸ رابطه هوش سازمانی با تعالی سازمانی
۹ آسیب شناسی مدیریت ورزش کشور
۱۰ تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه کلان ورزش
۱۱ بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی
۱۲ رابطه جمعیت شناختی با کارآفرینی سازمانی
۱۳ رابطه فناوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان
۱۴ جذب و نگهداری داوطلبان ورزشی
۱۵ بررسی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازیهای آسیایی 2010
۱۶ رابطه وضعیت اقتصادی اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان
۱۷ سنجش تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی جدیدالاستخدام
۱۸ رابطه نحوه گذراندن اوقات فراغت با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
۱۹ ارتباط رفتارهای مدیریت خطر و ویژگی های فردی مدیران مجموعه های ورزشی
۲۰ رابطه مهارت های ارتباطی و راهکارهای مدیریت تضاد
۲۱ رابطه فن آوری اطلاعات با درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده
۲۲ رابطه شخصیت با سبک مدیریت تعارض
۲۳ آمادگی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی در پذیرش مدیریت کیفیت جامع
۲۴ خصوصی سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه ورزش
۲۵ رابطه سبک رهبری مدیران مدارس و شادکامی مربیان تربیت بدنی
۲۶ رابطه کیفیت خدمات ادراک شده و وفاداری مشتریان استخرهای سرپوشیده
۲۷ رابطه عوامل شناخت سازمانی و موفقیت سازمان
۲۸ بررسی تأثیر اجرای زنگ سلامت بر اعتماد سازمانی
۲۹ تأثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای علمی - پژوهشی
۳۰ مقایسه ادراک از کیفیت مسابقات و میزان رضایت مندی در گردشگران
۳۱ شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
۳۲ بررسی نگرش کارکنان درباره سقف شیشه ای و جامعه پذیری ضعف در زنان
۳۳ رابطه میزان مهارت های سه گانه مدیران با ویژگی های دموگرافیکی آنان
۳۴ نقش تماشای مسابقات ورزشی روی فعالیت بدنی تماشاگران
۳۵ رابطه وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی با مشارکت در فعالیت های بدنی شهروندان
۳۶ بررسی عوامل تنش زای شغل تربیت بدنی در مقایسه با سایر مشاغل
۳۷ بررسی رابطه بین استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال
۳۸ تحلیل روند تعادل رقابتی لیگ فوتبال ایران و اروپا با استفاده از شاخص HICB
۳۹ مطالعه محتوای کنداکتورهای برنامه های ورزشی شبکه 3
۴۰ عوامل موثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران
۴۱ بررسی هوش فرهنگی داوطلبان ورزشی
۴۲ تحلیل عاملی متغیرهای استرس زای مربیان فوتبال ایران
۴۳ رابطه بین انگاشت قدرت مربیان و تعهد ورزشی در هندبالیست های نخبه زن کشور
۴۴ بررسی ارتباط میان شاخص های جمعیتی اقتصادی با موفقیت کشورها در المپیک 2008
۴۵ بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای ورزشکاران و مربیان روی اعتماد و تعهد هواداران باشگاه
۴۶ اعتباریابی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی OCAI فدراسیون های ورزشی ایران
۴۷ شناسایی عوامل سازمانی مرتبط با عملکرد کارکنان بر اساس مدل وایزبورد
۴۸ رابطه چندگانه ذهنیت فلسفی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران

۴۹

   فعالیت های حرکتی ، سلامت عمومی و تحلیل رفتگی

۵۰ بررسی سهم فارغ التحصیلان تربیت بدنی از اشتغال ادارات
۵۱ رابطه شخصیت مدیریتی مربیان با موفقیت تیم های ورزشی
۵۲ رابطه بین عوامل نگهدارنده شغلی و تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی
۵۳ اولویت های تماشاگران بر جذب آنان به مسابقات لیگ برتر ایران
۵۴ مقایسه پذیرش TQM در سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک
۵۵ مقایسه نقش رسانه های دیداری و نوشتاری در توسعه بازاریابی ورزش قهرمانی
۵۶ ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی با مدل ارزیابی 360 درجه
۵۷ تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد تیم های فوتسال دانشجویی
۵۸ پیشگویی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان
۵۹ تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی
۶۰ مقایسه تحلیل رفتگی داوران فوتبال بر اساس درجات و پست های آنان
۶۱ تحلیل مسیر برنامه سوم و چهارم توسعه کلان ورزش
۶۲ مطالعات تطبیقی شاخص های ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تربیت بدنی
۶۳ بررسی رابطه بین خلاقیت و فرهنگ سازمانی در اداره کل تربیت بدنی یزد
۶۴ مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پذیرفته شده و نشده کنکور در یزد
۶۵ رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان اداره کل تربیت بدنی یزد
۶۶ ارتباط کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی
۶۷ بررسی رابطه زیر سیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره وری منابع
۶۸ نقش تلوزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلوزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی
۶۹ ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک
۷۰ تحلیل عاملی موانع حمایت ورزشی شرکت ها
۷۱ ارتباط میان استفاده از فناوری اطلاعات با اثربخشی کارکنان سازمان های ورزشی
۷۲ بررسی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
۷۳ بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفه های مدیریت کیفیت جامع TQM
۷۴ رابطه هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی
۷۵ ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی ، انگیزه برای یادگیری و کیفیت خدمات داخلی
۷۶ مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشکده تربیت بدنی با دانشکده مدیریت
۷۷ تبیین عوامل موثر بر احراز پست های مدیریتی ورزش کشور توسط زنان
۷۸ شناسایی عوامل موثر بر بروز پرخاشگری در بین تماشاچیان تیم های فوتبال
۷۹ مطالعه تجربیات دانشجویان تربیت بدنی در خصوص آشنایی با رشته و ارتباط با نگرش آنها
۸۰ رابطه نوآوری سازمانی با مدیریت دانش
۸۱ ارتباط بین اداراک از سبک رهبری مربیان با تحلیل رفتگی ورزشکاران لیگ برتر
۸۲ توصیف عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان فدراسیون های ورزشی
۸۳ رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد معلمان تربیت بدنی
۸۴ تحلیل عاملی متغیرهای استرس زای ورزشکاران تیم های ملی ایران
۸۵ تحلیل عاملی عوامل بازدارنده تاثیرگذار بر توسعه توریسم ورزشی
۸۶ ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی کارکنان ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی
۸۷ ارتباط بین انگیزه احراز پست های مدیریتی با عوامل فردی و سازمانی کارکنان زن
۸۸ بررسی ویژگی های ساختاری و محتوایی وب سایت سازمان های ورزشی
۸۹ بررسی نقش اصول خصوصی سازی در توسعه ورزش
۹۰ تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
۹۱ ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی با برخی از متغیرهای جمعیت شناختی
۹۲ بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در استخرهای سرپوشیده
۹۳ ضرورت سرمایه گذاری شرکت های بیمه در ورزش همگانی
۹۴ بررسی موانع ساختاری اثرگذار بر جذب سرمایه گذارهای خارجی در فوتبال ایران
۹۵ رابطه جو سازمانی و سلامت روان کارشناسان سازمان تربیت بدنی
۹۶ بررسی ارتباط کیفیت خدمات با قصد حضور آتی در مشتریان مدارس فوتبال
۹۷ ارتباط بین توانمند سازی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی
۹۸ میزان کاربرد و رابطه بین مولفه های تصمیم گیری و کنترل الگوی سایبرنتیک
۹۹ عدالت سازمانی و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان در ادارات تربیت بدنی
۱۰۰ بررسی مهارت اعضای هیات علمی تربیت بدنی در بکارگیری فناوری اطلاعات
۱۰۱ تحلیل مکان یابی فضاهای ورزشی با استفاده از GIS
۱۰۲ بررسی ارتباط بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و تعهد سازمانی
۱۰۳ عوامل اقتصادی سیاسی تعیین کننده جذب سرمایه گذاری خارجی در ورزش کشور
۱۰۴ تبیین استراتژی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی
۱۰۵ مقایسه ادراک از کیفیت محل اقامت و میزان رضایت مندی گردشگران ورزشی در ایران
۱۰۶ بررسی تفاوت بین حمایت اجتماعی و فعالیت جسمانی بین دانشجویان دانشگاه
۱۰۷ ارزیابی وضعیت شاخص های مطلوبیت ایستگاه های تندرستی از دیدگاه شهروندان